Το Βαρκάκι

0

Ορεινοί και πολλάκις μη έχοντες ιδέαν από θάλασσαν, απεφάσισαν να προστατεύσουν τον υδρόβιον πληθυσμόν των Ελληνικών θαλασσών!!! Και σαν πρώτον βήμα έθεσαν την απαγόρευση της αλιείας από επαγγελματίες ή ερασιτέχνες αλιείς με την υποχρεωτικήν απόσυρση των σκαφών τους από την ενεργόν δράση!!! Ποιοί είστε εσείς που θα απαγορεύσετε στους Έλληνες να ασκούν το χιλιόχρονον επάγγελμα του αλιέωςΚαι πως θα επιβιώσουν με την αισχρήν αυτήν απαγόρευση; Πάντα σοφοί που είστε βρήκατε την λύση. «Θα τους δώσομεν 5.000.- 10.000 Ευρώ ως ενίσχυση» αποφασίσατε δια ροπάλου και,  «θα τελειώσει η υπόθεση»!  Στα αργύρια αυτά του Ιούδα υπάρχει και η υποχρέωση να καταστραφεί ολοσχερώς και να αφανισθεί από τα λιμάνια το αλιευτικόν σκάφος! Μεγαλύτερον έγκλημα από αυτό εκ πασών των απόψεων δεν υπάρχει! Δεν σεβάστηκαν οι προτείναντες και οι αναντιρρήτως υπακούσαντες:

Το βαρκάκι, το γεμάτον ιστορίες  και απερίγραπτον συναισθηματισμόν και είπαν ότι  πρέπει να καταστραφεί πλήρως!!!

Το βαρκάκι που έσωσε γενεές και ανέδειξε οικογένειες και επιστήμονες.

Το βαρκάκι  που αποτελεί το κόσμημα στο αγκυροβόλιόν του και θαυμάζεται από κάθε περαστικόν.

Το βαρκάκι που έσωσε την Ελλάδα διαχρονικώς και συνέβαλε στην ανάπτυξη του Μινωϊκού και Μυκηναϊκού πολιτισμού, οι οποίοι χωρίς το βαρκάκι θα ήταν ανύπαρκτοι.

Το βαρκάκι το οποίον συνέβαλε τα μάλα  στην αποτίναξη της οθωμανικής κατοχής.

Το βαρκάκι που προσκολήθηκε στην τουρκική ναυρχίδα στην Χίον,

Το βαρκάκι με το οποίον κυριαρχούσαν  και προστάτευαν την Ελλάδα οι κυμαστοβάτες ναυτικοί μας. 

Το βαρκάκι που απαύστως κινούμενον ανέδειξε την Ελλάδα στην  πρώτην Ναυτικήν δύναμη παγκοσμίως!

Το βαρκάκι το οποίον είναι είδος απολύτως ιστορικόν  και διατηρητέον  και πρέπει όταν καταστεί ανενεργόν να παραμείνει στα λιμάνια και στις δικές του προβλήτες ως έργον ιδιαζούσης ιστορικής και συναισθηματικής  αξίας και ως φορέας που προσέφερε τα μέγιστα στην ευζωϊαν των νησιωτών και των Ελλήνων γενικότερον. Να παραμείνει ες αεί σε ναυτικόν εκθεσιακόν χώρον στα Νησιά και τις παράλιες πόλεις.

Το βαρκάκι το οποίον ιστορήθη από τους ζωγράφους και το οποίον και σήμερα όπου ευρίσκεται είναι κόσμημα αισθητικής λαμπρότητος και πηγή ακενώτου υπερηφανείας δια τους Έλληνες.

Το βαρκάκι που μόλις  το αντίκρυσαν οι επί έτη πολεμούντες στα όρη και τα βουνά της Ασίας επιστρέφοντας, βροντοφώναξαν το ιστορικόν «Θάλαττα θάλαττα».

Αναλόγους συναισθηματισμούς δεν έχουν και δεν θα αποκτήσουν  ποτέ οι ασόφως συλλαβόντες την ιδέαν να διαλυθεί και να παραδοθείστο πύρ το εξώτερον ο αλιευτικός στόλος των Ελλήνων!! Μιαιφονία.Το επιχείρημα έωλον και απρεπές, έχει κεκαλυμμένον σκοπόν την δήθεν προστασίαν της ιχυθυοπανίδας στις Ελληνικές θάλασσες!

Θα πρέπει να σταματήσει αυτός ο θανατηφόρος και αφανιστικός πόλεμος στην  παράκτιον αλιευτικήν ιστορίαν της Ελλάδος. Πρόκειται για υψίστην ταπείνωση. Δεν είναι στόχος η προστασία της ιχθυοπανίδας. Αυτομάτως επέρχεται  η αύξηση της εισαγωγής ιχθύων εκ του εξωτερικού και η οικονομική καθίζηση της Ελλάδος, αλλά και η αύξηση των ανέργων.

Η ευθύνη των επικροτησάντων την παράλογην και ανθελληνικήν απόφαση είναι μεγάλη. Πριν χρόνια είχε συμβεί το ίδιον με τα ροδάκινα. Εντολή να πηγαίνουν στις χωματερές αντί μηδενικής προσφοράς! Δεν επετρέπετο ούτε η δωρεάν διάθεση σε απόρους ή κοινωφελή ιδρύματα! Και ωρύετο ο τότε υπουργός Γεωργίας. «Όποιος δεν παραδώσει τα ροδάκινα στις χωμαρτερές θα πάει φυλακήν»!!!  «Θού Κύριε φυλακήν τω στόματί μου», με τους εθνοπατέρες που έχομεν διαχρονικώς!

Ανάλογον έγκλημα συνετελέσθη με τα ελαιόδενδρα.. Εκρίζωση ελαιοδένδρων με αισχρήν επιχορήγηση, για να περιορισθούν οι εξαγωγές των Ελλήνων και να υποπέσουν σε βαρύτατον οικονομικόν κενόν.

Οι Έλληνες κάτοχοι αλιευτικών σκαφών, να μη τα παραδόσουν προς καταστροφήν, όσα απέμειναν. Δεν υπάρχει περίπτωση να κατασκευασθούν όμοια καλλιεχνήματα. Ναυπηγοί τοιούτων σκαφών και καραβομαραγκοί, σχεδόν έχουν εξαφανισθεί.  Τα νησιά που έγεμαν, δεν βρήκαν διαδόχους. Τώρα με την ολοκληρωτικήν καταστροφήν, θα χαθεί το επάγγελμα. Ο καλλιτεχνικός ναυπηγικός πλούτος, κατασπαράσσεται από την χερσαίαν θάλασσαν, ως καιομένη βάτος την οποίαν ουδεμία πυροσβεστική υπηρεσία προσδράμει να κατασβέσει. Το απαγορεύουν οι αρπάξαντες την κυριαρχίαν της Ελλάδος και συνηγορούν οι εντόπιοι υπεύθυνοι!!!!

Μιχαήλ Στρατουδάκης

 

Στη φωτογραφία είναι ο Καπετάν Νικόλας Βεκρής στο λιμάνι των Καταπόλων το έτος 1963