Συγκρότηση σε σώμα της Ένωσης Κυκλαδικού Τύπου

24

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Κυκλαδικού Τύπου το οποίο προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 25ης Φεβρουαρίου 2018 και συγκροτήθηκε σε σώμα στις 3 Μαρτίου 2018, έχει ως εξής :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ Γεράσιμος – Θεόδωρος (Κίμωλος)

Α’ ΑΝΤ/ΔΡΟΣ : ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος (Νάξος)

Β’ ΑΝΤ/ΔΡΟΣ : ΓΚΙΟΛΕΣ Δημήτριος (Σέριφος)

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. : ΤΖΙΩΤΗΣ Αντώνιος (Νάξος)

ΕΙΔ. ΓΡΑΜ : ΚΑΛΜΠΑΡΗΣ Σπυρίδων (Νάξος)

ΤΑΜΙΑΣ : ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΗΣ Γεώργιος (Νάξος)

ΕΦΟΡΟΣ : ΚΟΝΤΟΥ Ευαγγελία (Μύκονος)