Πατριαρχικός θάνατος χωρίς ιατρικά ανακοινωθέντα

0

του Μιχαήλ Στρατουδάκη

Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάση Αφρικής Παρθένιος ο Γ’ επέστρεφε από την Ιεράν Μονήν Χοζοβιωτίσσης Αμοργού. Μετά την αποβίβαση από το όχημα, βάδιζε πεζή προς την οικίαν του, συνοδευόμενος από τον Μοναχόν Σπυρίδωνα. Ολίγα μέτρα πριν την οικίαν του, λέει με άτονην φωνήν.
«Σπυρίδωνα δεν αισθάνομαι καλά». Και έπεσεν κατά γης.

Τον πήρε έντρομος στην αγκαλιάν του, τον σήκωσε και τον μετέφερε μόνος, ως ασθενοφόρον, στο σπίτι του. Κάλεσε τον ιατρόν. Ήλθεν ο ιατρός αλλά ήταν αργά.
Αργά σε βραδινόν δελτίον ειδήσεων, ίσως μόνον από έναν Τηλεοπτικόν Σταθμόν, ακούσαμεν, τελευταίαν και λιτήν, ότι «απεβίωσε ενώ ευρίσκετο για διακοπές στην Αμοργόν ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Παρθένιος». Τίποτε περισσότερον. Ένας Πατριάρχης απεβίωσε χωρίς να εκδοθεί ιατρικόν ανακοινωθέν.
Την ιδίαν ημέραν απεβίωσεν και η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Από το πρωί τηλεοράσεις και ραδιόφωνα απαύστως έπαιζαν έργα ή τραγούδια της και έκαναν εκτενείς βιογραφικές αναφορές. Ολημερίς δεν υπήρχεν άλλη είδηση. Και οι πλέον σημαντικές ανεφέροντο συνοπτικώς.
Για τον Πατριάρχην, έναν πεφωτισμένον θρησκευτικόν Αρχηγόν, εμβριθή στα των Εκκλησιών, με παγκοσμίαν αναγνώριση, δεν βρέθηκε χρόνος για αναφοράν βιογραφικών στοιχείων και αναδείξεως της προσωπικότητάς Του. Οι κάτοικοι της Αμοργού συγκλονίσθηκαν από την θανήν Του και ήγειραν ανδριάντα στον Μακαριστόν Πατριάρχην. Τα Ελληνικά ΜΜΕ θεωρούν ότι πρέπει να τηρείται η μνήμη ενός κορυφαίου Θρησκευτικού Ταγού;; Θα μνησθεί, έστω και, στο «Σαν σήμερα»;;;

Μιχαήλ Στρατουδάκης