Ο Δήμος Αμοργού προχωρά άμεσα στη δημοπράτηση του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΙΓΙΑΛΗΣ”

0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στη συνέχεια του δελτίου τύπου της 11ης Σεπτεμβρίου, με το οποίο σας πληροφορήσαμε ότι το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΟΡΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ» εντάχθηκε στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι». Σας ανακοινώνουμε ότι ο Υπουργός Εσωτερικών Α. Χαρίτσης με απόφαση του (ΑΔΑ: ΩΧΚ3465ΧΘ7- 6Μ0) της 11ης Οκτωβρίου 2018 εντάσσει οριστικά το έργο για χρηματοδότηση με 5.000.000 ευρώ

Άμεσα προχωρούμε στη δημοπράτηση του έργου.

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αμοργός 11 Οκτωβρίου 2018

Με ευχαρίστηση σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ΄ αριθ. Πρωτ 3260 από 5-10-2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2014-2020, με προϋπολογισμό ύψους 744.000 ευρώ , το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ» το οποίο μελετήθηκε και υποβλήθηκε για έγκριση από το Δήμο Αμοργού και αφορά στην αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης της Αρκεσίνης μήκους 10 χλμ περίπου με επέκταση προς τους οικισμούς Ραχούλα, Δίστρατα, Αγία Τριάδα και τη δεξαμενή πόσιμου ύδατος της Κολοφάνας. Με το έργο αυτό που θα δημοπρατηθεί άμεσα θα βελτιωθεί η ποιότητα του παρεχόμενου στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις πόσιμου ύδατος, θα περιορισθούν στο ελάχιστο οι απώλειες και θα βελτιωθεί γενικότερα η λειτουργικότητα της υδροδότησης . Παράλληλα παραδίδονται εντός των ημερών οι μελέτες που έχουν ανατεθεί για δύο νέες δεξαμενές 1000 κυβ στην Αρκεσίνη και Κολοφάνα. Σύντομα θα ανατεθεί μελέτη για αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης Κολοφάνας – Καλοταρίτισσας . Τέλος έχει εγκριθεί πρόσφατα η μελέτη σκοπιμότητας για εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης στην Καλοταρίτισσα για εξυπηρέτηση των νοικοκυριών , των επιχειρήσεων και του Πρωτογενούς Τομέα (Γεωργία – Κτηνοτροφία).