Μαθήματα υφαντικής στο κτίριο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Θολαρίων!

0