Μαθήματα παραδοσιακών χορών από τον Σύνδεσμο Αμοργίνων

1

Τα μαθήματα των παραδοσιακών χορών από τον Σύνδεσμο Αμοργίνων ξεκίνησαν και πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο.

Τα τμήματα που υπάρχουν είναι τρία (παιδικό, προχορευτική, χορευτική) και απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες από παιδιά έως και ενηλικούς. Υπεύθυνος του χορευτικού είναι ο Γιώργος Θηραίος και χοροδιδάσκαλος ο Κανέλλος Κανελλόπουλος.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στην αίθουσα του συλλόγου, Αμεινίου 33, Αθήνα.