Κανονισμός λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων από το Δήμο

0

Κανονισμούς για την λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων εξέδωσε ο Δήμος Αμοργού. Διαβάστε τους παρακάτω

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ-1-1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ-1-2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ-1-3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ-1-4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ-1-5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ-1-6 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ-1-7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ-1-8 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ-1-9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ-1-10