Καλώς μας ήρθες Ιούλιε!

0

Σήμερα αποχαιρετήσαμε τον άστατο Ιούνιο και υποδεχτήκαμε τον Ιούλιο βουτώντας στα Χάλαρα.