Καλό βράδυ από τον κάβο Άσπες στα Κατάπολα :)

281

φωτογραφία: Χαρίκλεια Ψακή/Μάιος 2018