Η σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πολιτισμού και Τέχνης “Σημωνίδη”

0

Σε σώμα συνήλθε στις 5/12/17, στα γραφεία του Πολιτιστικού Συλλόγου “Σημωνίδη” στη Χώρα Αμοργού, η εκλεγείσα από τις εκλογές της 2/12/17 διοίκηση.

Σύμφωνα με τη ψηφοφορία του Δ.Σ. το σώμα έχει ως εξής:

Γρίσπος Περικλής του Ιωάννη, Πρόεδρος

Βλαβιανός Γεώργιος του Θοεδώρου, Αντιπρόεδρος

Ρόκου Μαρία του Νικολάου, Γενική Γραμματέας

Γιαννακού Αναστασία του Ευαγγέλου, Ειδική Γραμματέας

Πράσινος Εμμανουήλ του Μιχαήλ, Ταμίας

Κωβαίος Ευάγγελος του Δημητρίου, Μέλος

Γιαννακός Χρήστος του Ιωάννη, Μέλος