17.4 C
Amorgós
HomeAmorgos NewsΔιαγωνισμός καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας για την προαγωγή του Μητρικού Θηλασμού

Διαγωνισμός καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας για την προαγωγή του Μητρικού Θηλασμού

Ο Δήμος Αμοργού σας ενημερώνει ότι από το Υπουργείο Υγείας έχει εκδοθεί απόφαση για έγκριση δράσης και πρόσκλησης ενδιαφέροντος για ανοιχτή συμμετοχή σε διαγωνισμό καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας για την Προαγωγή του Μητρικού Θηλασμού με σκοπό την ανάδειξη, προαγωγή και  υποστήριξη του Μητρικού Θηλασμού καθώς και την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του ευρύτερου κοινού, των επαγγελματιών υγείας, των νέων ζευγαριών και των γυναικών στο Πεδίο του Μητρικού Θηλασμού, αξιοποιώντας ως μέσο την καλλιτεχνική έκφραση.

Στην εν λόγω δράση δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

 1. Μεμονωμένα άτομα
 2. Ομάδες Ατόμων
 • Φορείς

Ο διαγωνισμός διενεργείται από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2017 και η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι έως 29/12/2017.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη συνημμένη απόφαση όπου αναλύονται με λεπτομέρειες όλα τα πεδία.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο του τμήματος Υγείας και Πρόληψης του Υπουργείου Υγείας: 2132161323

 

Δείτε παρακάτω την απόφαση όπως εστάλη από το Υπουργείο Υγείας:

ΘΕΜΑ:    « Έγκριση Δράσης και πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανοιχτή συμμετοχή σε διαγωνισμό καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας για την Προαγωγή του Μητρικού Θηλασμού».

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη :

 

 1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ. Α΄).
 2. Τα Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/τ.Α΄) και 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 3. Το ΠΔ 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α΄/28-08-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2δ και του άρθρου 17  παρ. 3,
 4. Το άρθρο 3 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α΄/24-12-2014), «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 80 , παρ.3 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/21-2-2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
 5. Τον Ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α΄/07.08.2017) «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».
 6. Το απόσπασμα πρακτικού της Εθνικής Επιτροπής για τον Μητρικό Θηλασμό της 18ης Ιανουαρίου 2017, θέμα 2ο.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Α1.  Την έγκριση Δράσης   και την  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανοιχτή συμμετοχή σε

«Διαγωνισμό Καλλιτεχνικής Έκφρασης και Δημιουργίας για την Προαγωγή του Μητρικού Θηλασμού». Ο διακριτικός τίτλος της Δράσης είναι «ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ: ΔΙΚΑΙΩΜΑ– ΕΚΦΡΑΣΗ-ΥΓΕΙΑ».

Α2. Φορέας οργάνωσης της Δράσης είναι το Υπουργείο Υγείας με τη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης και με τη συνεργασία της Δ/νσης  Δημόσιας Υγείας και της Εθνικής Επιτροπής για το Μητρικό Θηλασμό και το πρόγραμμα «Αλκυόνη» του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού.

 

Β. ΣΚΟΠΟΣ – ΣΤΟΧΟΙ

Η Δράση «ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ:  ΔΙΚΑΙΩΜΑ–ΕΚΦΡΑΣΗ-ΥΓΕΙΑ»  ως  σκοπό  έχει την

ανάδειξη, την ενθάρρυνση, την προαγωγή και την υποστήριξη του Μητρικού Θηλασμού, καθώς και την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του ευρύτερου κοινού, των επαγγελματιών υγείας, των νέων ζευγαριών και των γυναικών στο πεδίο του Μητρικού Θηλασμού, αξιοποιώντας ως μέσο την δημιουργική και καλλιτεχνική έκφραση.

Οι επί μέρους στόχοι περιγράφονται στο παράρτημα της Απόφασης.

 

 

Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Στην εν λόγω Δράση δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

 1. Μεμονωμένα άτομα
 2. Ομάδες ατόμων
 • Φορείς

 

Οι κατηγορίες  στις οποίες δύνανται να υπάγονται οι ανωτέρω περιπτώσεις συμμετεχόντων είναι:

α.         Μαθητικός πληθυσμός έως 18 ετών (μαθητές Γυμνασίου , Λυκείου) β.         Ενήλικες από 18 και άνω

γ.         Επαγγελματίες δημιουργικού και καλλιτεχνικού χώρου.

 

Δ. ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

Στην εν λόγω Δράση οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα να καταθέσουν τις προτάσεις καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας στους παρακάτω θεματικούς άξονες:

 1. Ζωγραφιά – Σκίτσο
 1. Φωτογραφία
 2. Ραδιοτηλεοπτικό μήνυμα, διάρκειας από τριάντα δευτερόλεπτα ( 30΄΄) έως σαράντα δευτερόλεπτα ( 40΄΄)
 3. Ταινία κινούμενων σχεδίων έως  τρία λεπτά ( 3΄)
 4. Μικρή ταινία – βίντεο έως επτά λεπτά ( 7’ )
 5. Μουσική σύνθεση – τραγούδι έως τέσσερα λεπτά ( 4’)

 

Η δυνατότητα που παρέχεται σε άτομα, ή ομάδες, ή φορείς να συμμετάσχουν στην εν λόγω Δράση με κατάθεση σχετικών προτάσεων, ανάλογα με την κατηγορία συμμετεχόντων που ανήκουν, και τον θεματικό άξονα για τον οποίο ενδιαφέρονται να διαγωνιστούν, παρουσιάζεται ειδικότερα στο παράρτημα της Απόφασης.

 

Ε.  ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Η χρονική περίοδος ανάπτυξης της Δράσης είναι:

 1. Ο διαγωνισμός διενεργείται την χρονική περίοδος από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2017, με προθεσμία υποβολής των προτάσεων έως 29/12/2017.

 

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Best of Amorgos

«Καλοκαιρινή μέθη»: διαφημιστικό spot  ή ταινία μικρού μήκους;

0
Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η προβολή σε δύο μέρη της ιστορίας με τίτλο «Καλοκαιρινή μέθη» στα σοσιαλ μίντια του ξενώνα «Απέραντο Γαλάζιο» . Επικοινωνήσαμε με...

Η Χριστουγεννιάτικη γιορτή στο Γενικό Νοσοκομείο της Αεροπορίας

0
Το Γενικό Νοσοκομείο της Αεροπορίας (Γ.Ν.Α.) εδώ και 15 έτη, έχει υιοθετήσει το νησί της Αμοργού, ως απομακρυσμένο, και οι μόνιμοι κάτοικοι, έχουν το...

Την Τετάρτη 23 Αυγούστου μονοήμερη κρουαζιέρα σε Κέρο, Δασκαλιό Κέρου, κ.Κουφονήσι,...

0
Ελάτε μαζί μας στην ημερήσια κρουαζιέρα από Αμοργό για Κέρο, Δασκαλιό Κέρου, Κάτω Κουφονήσι και αντικέρι! Ανακαλύψτε τα όμορφα νησιά μας με την πολυτελή...

Το Καμάρι, από το 1976 η σταθερή αγάπη μικρών και μεγάλων

0
Δίνοντας το όνομα του χωριού καταγωγής του στο καφέ - εστιατόριο του ο κυρ ΓιώργηςΝομικός φτιάχνει μικρά χειροποίητα «θαύματα» από το 1976…μετατρέποντας το όνομα...

O γύρος της Αμοργού με το Amorgos Roussetos Daily Cruises

0
Την Πέμπτη 13 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί ο γύρος της Αμοργού με το Amorgos-Roussetos Daily Cruises. Ναυάγιο, Μοναστήρι, Χάλαρα, Μεταλλείο & Σπαρτί! Ανεξερεύνητα τοπία σας...

Καθημερινά δρομολόγια για το νησί της Γραμβούσας

0
Ξεκίνησαν σταθερά τα δρομολόγια για μία από τις πιο μακρινές μα ταυτόχρονα πιο μαγικές παραλίες της Αμοργού, στο νησάκι Γραμβούσα, απέναντι από τον όρμο...

Προβολή επιχειρήσεων από το amorgos news

0
Αγαπητοί μας συμπατριώτες, εάν επιθυμείτε να προβάλλουμε την επιχείρησή σας από το amorgos-news το κόστος είναι μόνο 120€. Στην τιμή περιλαμβάνεται: 1. Διαφημιστικό μπάνερ στην αρχική σελίδα του site που...

Καλοκαιρινό Giveaway από το βιβλιοπωλείο Αμοργός!

0
Ποιος είπε ότι όταν κλείσει το σχολείο ξεχνάμε τα βιβλία? Το βιβλιοπωλείο Αμοργός με το σύνθημα «διαβάζουμε και το καλοκαίρι» ετοίμασε ένα σούπερ “giveaway” για...

Bastet, το νέο hot spot των Καταπόλων

0
                                 Μια  νέα  πρόταση ήρθε  για να ταράξει τα νερά  των Καταπόλων! Με σύμβολο την πασίγνωστη θεά-γάτα Μπαστέτ, μια θεότητα  που σύμφωνα με την αιγυπτιακή παράδοση  συμβολίζει την...

Όταν το μεράκι συναντά την τέχνη! Πόρτες, Παράθυρα, Σίτες Γεώργιος Ν.Θηραίος

0
. Αν  κάποιος γνωρίζει καλά από αλουμίνιο στο χώρο των κατασκευών αυτός είναι ο  αμοργιανός   τεχνίτης  Γιώργος  Θηραίος. Με συνέπεια και επαγγελματισμό αλλά και το...

Μισός αιώνας λειτουργίας της αλυσίδας  φωτογραφείων  Photovekris

0
Η έναρξη λειτουργίας του πρώτου φωτογραφείου στον Άγιο Δημήτριο το 1974 είναι η ζωντανή απόδειξη  ενός ανθρώπου που έκανε το χόμπι του επάγγελμα και...

Το στέκι του Μαχαίρα, ένα κρυμμένο διαμάντι στον οικισμό του Ασφοντιλίτη

0
Είτε  είσαι δεινός περιπατητής και έρχεσαι από το παλιό ορεινό  μονοπάτι της διαδρομής, τη Μεγάλη Στράτα, στο ύψος της Όξω Μεριάς, είτε φτάσεις με...

Μάιος, ο ιδανικότερος μήνας  να δημιουργήσετε τον δικό σας κήπο!

0
                      Ήρθεν ο  Μάης….. με τα λούλουδα και με τις πρασινάδες. ‘Ηρθεν ο Μάης μάτια μου ήρθε  καλέ, ήρθε το καλοκαίρι..ο Μάης με τα λούλουδα...

Το βιβλίοπωλείο Αμοργός συμμετέχει στη Δράση Σαγκουίνι 2023: Αντάλλαξε ένα βιβλίο...

0
Μας ρωτούσατε εάν θα ξαναγίνει η δράση σαγκουινι! Ξεκίνησε και το βιβλιοπωλείο Αμοργος συμμετέχει....Τη Δράση Μανταρίνι, την ξέρετε ήδη και την αγαπάτε! Ήρθε η ώρα...

Erisimo studios: Απόλαυσε τις διακοπές σου σε ένα ονειρεμένο τοπίο!

0
Χτισμένο αμφιθεατρικά, στην πλαγιά του Όρμου Αιγιάλης, με θέα όλο τον γυαλό, βρίσκεται το συγκρότημα των Erisimo studios. Με το άρωμα του βοτάνου από...

Studio84.gr: το νέο «έξυπνο» e-shop για τους λάτρεις της φωτογραφίας!

0
Σας αρέσει να φωτογραφίζετε  τους αγαπημένους σας? Απαθανατίζετε  στιγμές με το κινητό σας? Αφιερώνετε χρόνο για να αποτυπώσετε  σωστά ένα τοπίο? Και όλα αυτά...

Πανσιόν Χώρα: δωμάτια με θέα!

0
Για όσους θέλουν να απολαύσουν γεύση αυθεντικής νησιώτικης φιλοξενίας, η επιλογή είναι αναμφισβήτητα τα ενοικιαζόμενα δωμάτια ''πανσιόν Χώρα'' στην πρωτεύουσα του νησιού. Χτισμένα στη γραφική...

Η σύγχρονη ιστορία του τουρισμού στην Αμοργό μέσα από τη ζωή...

0
Της Ειρήνης Αϊβαλιώτου Αν θελήσουμε να εξετάσουμε την εμφάνιση του τουριστικού φαινομένου στο Αιγαίο και τις Κυκλάδες, αυτόματα η σκέψη μας στρέφεται στη σύγχρονη μεταπολεμική...

Lakki Village: ένα διαχρονικό «κόσμημα» στην φιλοξενία της Αμοργού

0
Oικογενειακό ξενοδοχείο πάνω στη θάλασσα υπό τη διεύθυνση της οικογένειας Γαβαλά στη διάθεση των επισκεπτών και φέτος. Το Πάσχα πλησιάζει, κάντε την κράτηση σας έγκαιρα...

Υakamos amorgos, μια νέα  γαστρονομική πρόταση στο νησί!

0
Διακαμός ή Yakamos, το λαμπύρισμα δηλαδή  των θαλάσσιων πλασμάτων στο νερό, ειδικά όταν τον ουρανό στολίζει ένα γεμάτο φεγγάρι. Η λάμψη αυτή αποτελεί έμπνευση...

Διαμερίσματα Xenisis στον Όρμο  Αιγιάλης, ιδανική επιλογή για τις διακοπές σας!

0
Αν είσαι λάτρης της άνεσης η διαμονή στο «Xenisis apartments»  είναι μονόδρομος αφού ένα συγκρότημα  έξι νέων  διαμερισμάτων δυναμικότητας  2-4 ατόμων χτισμένα στην είσοδο...

ΗERMES-RENT A CAR-γνωρίστε το νησί με τα ‘’φτερά’’ του αγγελιαφόρου Ερμή

0
Το νησί της Αμοργού, με το ιδιαίτερο σχήμα και τα χιλιόμετρα ακτογραμμής του, σου  επιβάλλει τη χρήση μεταφορικού μέσου για την  ολοκληρωμένη εξερεύνηση του....

Politimi’s Studios: Διαμονή στην Χώρα της Αμοργού με θέα τους γραφικούς...

0
Στα Politimi’s Studios απολαμβάνεις τη νησιώτικη ομορφιά ενώ βρίσκεσαι μία ανάσα από την Χώρα της Αμοργού. Η θέση των Politimis Studiοs είναι ιδανική καθώς...

Πηγάδι-Proton, μια σταθερή επιλογή για ούζο & μεζέ δίπλα στο κύμα!

0
Εσείς έχετε επισκεφτεί το  πιο  cult μαγαζί των Καταπόλων, στον οικισμό του Ξυλοκερατιδίου λίγα μέτρα από τη θάλασσα? Με σήμα κατατεθέν, το μπλε πηγάδι, και τα σαν...
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Sitemap