14.2 C
Amorgós
HomeAmorgos NewsΔιαγωνισμός καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας για την προαγωγή του Μητρικού Θηλασμού

Διαγωνισμός καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας για την προαγωγή του Μητρικού Θηλασμού

Ο Δήμος Αμοργού σας ενημερώνει ότι από το Υπουργείο Υγείας έχει εκδοθεί απόφαση για έγκριση δράσης και πρόσκλησης ενδιαφέροντος για ανοιχτή συμμετοχή σε διαγωνισμό καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας για την Προαγωγή του Μητρικού Θηλασμού με σκοπό την ανάδειξη, προαγωγή και  υποστήριξη του Μητρικού Θηλασμού καθώς και την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του ευρύτερου κοινού, των επαγγελματιών υγείας, των νέων ζευγαριών και των γυναικών στο Πεδίο του Μητρικού Θηλασμού, αξιοποιώντας ως μέσο την καλλιτεχνική έκφραση.

Στην εν λόγω δράση δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

 1. Μεμονωμένα άτομα
 2. Ομάδες Ατόμων
 • Φορείς

Ο διαγωνισμός διενεργείται από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2017 και η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι έως 29/12/2017.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη συνημμένη απόφαση όπου αναλύονται με λεπτομέρειες όλα τα πεδία.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο του τμήματος Υγείας και Πρόληψης του Υπουργείου Υγείας: 2132161323

 

Δείτε παρακάτω την απόφαση όπως εστάλη από το Υπουργείο Υγείας:

ΘΕΜΑ:    « Έγκριση Δράσης και πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανοιχτή συμμετοχή σε διαγωνισμό καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας για την Προαγωγή του Μητρικού Θηλασμού».

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη :

 

 1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ. Α΄).
 2. Τα Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/τ.Α΄) και 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 3. Το ΠΔ 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α΄/28-08-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2δ και του άρθρου 17  παρ. 3,
 4. Το άρθρο 3 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α΄/24-12-2014), «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 80 , παρ.3 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/21-2-2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
 5. Τον Ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α΄/07.08.2017) «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».
 6. Το απόσπασμα πρακτικού της Εθνικής Επιτροπής για τον Μητρικό Θηλασμό της 18ης Ιανουαρίου 2017, θέμα 2ο.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Α1.  Την έγκριση Δράσης   και την  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανοιχτή συμμετοχή σε

«Διαγωνισμό Καλλιτεχνικής Έκφρασης και Δημιουργίας για την Προαγωγή του Μητρικού Θηλασμού». Ο διακριτικός τίτλος της Δράσης είναι «ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ: ΔΙΚΑΙΩΜΑ– ΕΚΦΡΑΣΗ-ΥΓΕΙΑ».

Α2. Φορέας οργάνωσης της Δράσης είναι το Υπουργείο Υγείας με τη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης και με τη συνεργασία της Δ/νσης  Δημόσιας Υγείας και της Εθνικής Επιτροπής για το Μητρικό Θηλασμό και το πρόγραμμα «Αλκυόνη» του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού.

 

Β. ΣΚΟΠΟΣ – ΣΤΟΧΟΙ

Η Δράση «ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ:  ΔΙΚΑΙΩΜΑ–ΕΚΦΡΑΣΗ-ΥΓΕΙΑ»  ως  σκοπό  έχει την

ανάδειξη, την ενθάρρυνση, την προαγωγή και την υποστήριξη του Μητρικού Θηλασμού, καθώς και την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του ευρύτερου κοινού, των επαγγελματιών υγείας, των νέων ζευγαριών και των γυναικών στο πεδίο του Μητρικού Θηλασμού, αξιοποιώντας ως μέσο την δημιουργική και καλλιτεχνική έκφραση.

Οι επί μέρους στόχοι περιγράφονται στο παράρτημα της Απόφασης.

 

 

Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Στην εν λόγω Δράση δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

 1. Μεμονωμένα άτομα
 2. Ομάδες ατόμων
 • Φορείς

 

Οι κατηγορίες  στις οποίες δύνανται να υπάγονται οι ανωτέρω περιπτώσεις συμμετεχόντων είναι:

α.         Μαθητικός πληθυσμός έως 18 ετών (μαθητές Γυμνασίου , Λυκείου) β.         Ενήλικες από 18 και άνω

γ.         Επαγγελματίες δημιουργικού και καλλιτεχνικού χώρου.

 

Δ. ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

Στην εν λόγω Δράση οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα να καταθέσουν τις προτάσεις καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας στους παρακάτω θεματικούς άξονες:

 1. Ζωγραφιά – Σκίτσο
 1. Φωτογραφία
 2. Ραδιοτηλεοπτικό μήνυμα, διάρκειας από τριάντα δευτερόλεπτα ( 30΄΄) έως σαράντα δευτερόλεπτα ( 40΄΄)
 3. Ταινία κινούμενων σχεδίων έως  τρία λεπτά ( 3΄)
 4. Μικρή ταινία – βίντεο έως επτά λεπτά ( 7’ )
 5. Μουσική σύνθεση – τραγούδι έως τέσσερα λεπτά ( 4’)

 

Η δυνατότητα που παρέχεται σε άτομα, ή ομάδες, ή φορείς να συμμετάσχουν στην εν λόγω Δράση με κατάθεση σχετικών προτάσεων, ανάλογα με την κατηγορία συμμετεχόντων που ανήκουν, και τον θεματικό άξονα για τον οποίο ενδιαφέρονται να διαγωνιστούν, παρουσιάζεται ειδικότερα στο παράρτημα της Απόφασης.

 

Ε.  ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Η χρονική περίοδος ανάπτυξης της Δράσης είναι:

 1. Ο διαγωνισμός διενεργείται την χρονική περίοδος από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2017, με προθεσμία υποβολής των προτάσεων έως 29/12/2017.

 

Best of Amorgos

Δρομολόγια στη Γραμβούσα, βαρκάδα στο ναυάγιο και ο γύρος της Αμοργού...

0
Δρομολόγια στη Γραμβούσα, βαρκάδα στο Ναυάγιο και τον γύρο την Αμοργού πραγματοποιεί το Amorgos Roussetos Daily Cruises με τα δύο καΐκια που διαθέτει "Αγία...

Ammos Islandwear: Ανδρικά-γυναικεία ενδύματα και αξεσουάρ με υπέροχη καλοκαιρινή διάθεση

0
Από το 2015 στην πλατεία Καταπολών (απέναντι από το φαρμακείο) λειτουργεί το κατάστημα  ΑΜΜΟΣ islandwear παντα ενημερωμένο, φρέσκο και γεμάτο ξεχωριστές επιλογές σε ρούχα,...

Στο εστιατόριο Corner θα βρείτε νόστιμα πιάτα, άριστη εξυπηρέτηση και...

0
Χειμώνα - καλοκαίρι εδώ και πάνω από 30 χρόνια ο Νίκος Οικονομίδης και η οικογένειά του προσφέρουν τα πιο γευστικά, ελληνικά πιάτα. Το εστιατόριο Corner,...

Anna studios: Καλαίσθητα δωμάτια με θέα τη θάλασσα και έναν ονειρικό κήπο 

0
Αν ψάχνεις άνετα δωμάτια σε ιδανική τοποθεσία και πλήρως εξοπλισμένα σίγουρα τα Anna Studios είναι αυτά που χρειάζεσαι. Τα Anna Studios βρίσκονται σε απόσταση μόλις 100 μέτρων από το λιμάνι...

Περγαλίδι: Το all day bar της Λαγκάδας

0
Δέκα χρόνια κλείνει φέτος το Περγαλίδι στη Λαγκάδα, το γνωστό καφέ - σνακ - μπαρ που σου κρατάει συντροφιά από το πρωί έως αργά το βράδυ! Η...

«Το Πάσχα στο “Απέραντο γαλάζιο” είμαστε όλοι μια παρέα!»

0
Το Πάσχα στην Αμοργό είναι πολύ ιδιαίτερο. Η  Άνοιξη «φοράει» τα γιορτινά της και για πολλές εποχιακές επιχειρήσεις, η Μεγάλη Εβδομάδα σηματοδοτεί και την...

Laundry Amorgos: Laundry services στα Κατάπολα Αμοργού

0
Στα Κατάπολα Αμοργού σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων από το λιμάνι βρίσκεται το Laundry Amorgos. To Laundry Amorgos αναλαμβάνει την φροντίδα, το πλύσιμο και το...

“Απέραντο γαλάζιο” – Λιλή & Παύλος Γαβαλάς: Ένας ξενώνας και δυο...

0
Ο ξενώνας «Απέραντο γαλάζιο» είναι πράγματι ένα κόσμημα υψηλής αισθητικής και με θέα που σου κόβει την ανάσα στον κόλπο της Αιγιάλης. Αλλά για...

Στην έκθεση Food Expo η ποτοποιία Amorgion

0
Την μεγάλη ποικιλία σε κρασιά και ποτιά που διαθέτει η ποτοποιία Αmorgion θα έχουν την ευκαιρία να γευτούν όσοι επισκεφτούν την έκθεση Food Expo...

Pension Maria: Διαμονή μόλις μία ανάσα από την κεντρική παραλία των...

0
To Pension Maria στα Κατάπολα απέχει μόλις λίγα μέτρα από την κεντρική παραλία και βρίσκεται στη γραφική συνοικία της Αμοργού, στο Ξυλοκερατίδι.  Πρόκειται για...

Γυρίζοντας την Αμοργό με οχήματα από το Evdokia’s car and bike...

0
Αυτοκίνητα, μηχανάκια, γουρούνες, ποδήλατα και buggy μπορείτε να νοικιάσετε από το Evdokia's car and bike rental για να εξερευνήσετε το νησί, να δείτε τα...

Για φαγητό στο λιμάνι της Κυρά Κατίνας

0
"Το Λιμάνι της Κυρά Κατίνας" στην Αιγιάλη διαθέτει μία από τις καλύτερες κουζίνες στην Αμοργό και είναι γνωστό για την ποικιλία θαλασσινών και τα...
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Τα social μας

4,101FansLike
6,990FollowersFollow
119SubscribersSubscribe

Τα Αγαπημένα

Sitemap