15.7 C
Amorgós
HomeAmorgos NewsΔημογραφικόν και μετά Οικονομία

Δημογραφικόν και μετά Οικονομία

Ένα κείμενο του Μιχαήλ Στρατουδάκη

Πρώτα πρέπει να αντιμετωπίσομεν το ραγδαίως αυξανόμενον δημογραφικόν πρόβλημα και κατόπιν το οικονομικόν. Φαίνεται παράλογον ή δευτερεύον, εν τούτοις είναι πρωτεύον και μάλιστα χωρίς καθυστέρηση!!

Ο Ελληνικός πληθυσμός μειώνεται ραγδαίως και δεν φαίνονται ελπιδοφόρα σημεία ανακάμψεως του επερχομένου δεινού. Αντιθέτως θλιβερά και οπισθοδρομικά.

Ο Ελληνικός πληθυσμός αποδεκατίζεται καθημερινώς, ως πρόβατον  επί σφαγήν, με τα τροχαία δυστυχήματα. Περίπου 3.000 άτομα τον χρόνον χάνουν την ζωήν τους σε αυτοκινητικά  δυστυχήματα και περίπου 70.000 τον χρόνον τραυματίζονται, καθιστάμενοι κατά το μάλλον ή ήττον ανίκανοι προς δημιουργίαν οικογενείας.  Από τον Ιανουάριον μέχρι τον Αύγουστον του 2016 είχαμεν 77.160 θανάτους και 57.793 γεννήσεις! Από το 2011 έως το 2015 ο πληθυσμός μειώθηκε κατά 90.000 άτομα. Σ’ αυτήν την πανωλεθρίαν δεν ήταν αίτιοι μόνον τα τροχαία δυστυχήματα. Συνέβαλαν.

Οι φόνοι μεταξύ των ατόμων από  διάφορες αιτίες, κληρονομικά, εκδικήσεις, ερωτικά πάθη κλπ.

Ο σφαγιασμός των Ελλήνων, σαν κοτόπουλα, από τους πάσης μορφής λαθρομετανάστες και εγκληματικά στοιχεία, λόγω ληστειών, αφού  δρουν ανενόχλητα στην χώραν και δεν αποπέμπονται για να μη χαρακτηρισθούμεν «ρατσιστές»!!

Αυτοκτονίες, μεγάλου αριθμού Ελλήνων λόγω οικονομικών, αφόρητων δυσχερειών.

Περιορισμός των γάμων, λόγω της οικονομικής κρίσεως και απολύτου ανεργίας.

Δραματικός περιορισμός  γεννήσεων, λόγω της οικονομικής κρίσεως και της δυσβαστάκτου πενίας όλων των Ελλήνων!! πλην αλλοδαπών, οι οποίοι εργάζονται στην χώραν μας αλλά δεν πληρώνουν φόρους κλπ.

Στην  έλλειψη εργασίας, σε κάποιο σημείον είμεθα και εμείς ένοχοι, διότι ενώ προσφέρονται θέσεις οι Έλληνες όλων των ηλικιών  ευσχήμως τις αποφεύγουν, προτιμώντες να απολαμβάνουν τον καφέ τους στα ομώνυμα καταστήματα από το πρωί μέχρι το βράδυ και να φλυαρούν στα φορητά τηλέφωνα!! ενώ αντιθέτως καταλαμβάνονται από αλλοδαπούς!

Η κατά κόρον παροχή ιθαγενείας σε αλλοδαπούς,  η λειτουργία καταστημάτων από αυτούς, η πολυποίκιλη εισχώρησή τους στα εσωτερικά μας, έχουν περιορίσει δραματικώς το Ελληνικόν στοιχείον και ενεργειακώς – λειτουργικώς.

Κατ’ αυτόν τον τρόπον ο Ελληνικός πληθυσμός και μειούται αισθητώς έως άκρως επικινδύνως και  εκδιώκεται επαγγελματικώς από τρίτους!!

Η Ελλάδα αυτήν την στιγμήν δίδει αγώνα επιβιώσεως οικονομικώς, λόγω αφορήτων χρεών και το μέλλον της είναι θολόν.

Πρέπει να επιβιώσει οικονομικώς.  Όμως γεννάται η εύλογη απορία. Αν μετά από ολίγα χρόνια η Ελλάδα επιβιώσει και ο πληθυσμός της  κυριαρχείται από αλλοδαπούς , δεν πρέπει να μας ανησυχεί η απορία;; Γιατί να κάνομεν τόσες θυσίες, αφού τον πλούτον μας θα διαχειρίζονται  και θα νέμονται τρίτοι; Δεν πρέπει να δώσομεν μεγίστην  πρωτοπορίαν και προτεραιότητα στην ανάσχεση του μειουμένου  δημογραφικού προβλήματος;;

Η Γραφή επιβεβαιώνει την απορίαν μας. «Τι οφελήσεται άνθρωπος αν κερδίσει τον κόσμον όλον την  δε ψυχήν αυτού ζημιωθεί»;; Αν η ψυχή της Ελλάδος, ο αμιγής Ελληνικός και επί αιώνες διαβιών  και μεγαλουργήσας  πληθυσμός χαθεί, τότε τι όφελος θα προσφέρει η οικονομική ανάκαμψη;; Θα την καρπούται αποικία δανειστών, αφού αυτοί συνέβαλαν στην μείωση του αυτόχθονος πληθυσμού και στην μετάστασή του σε αμελητέαν μειονότητα;;;

‘Άρση της λιτότητας, δραματικός περιορισμός της ανεργίας και άνοδος της παραγωγικής δραστηριότητος, θα συμβάλλουν στην αποτροπήν του αρνητικού δημογραφικού,  σε συνδυασμόν με την λήψη δραστικών μέτρων στις θανατηφόρες αιτίες του πληθυσμού.

Το συναισθάνται οι κρατούντες;; Αν ΝΑΙ, τι κάνουν;;;

Μιχαήλ Στρατουδάκη

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Τα social μας

4,101FansLike
6,990FollowersFollow
119SubscribersSubscribe

Τα Αγαπημένα

Sitemap