Δασικοί χάρτες: Απόφαση-ανάσα για τα νησιά

63

Ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα νησιά λύνεται με ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών περί των φρυγανικών εκτάσεων οι οποίες δεν φέρουν δασική βλάστηση. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση την οποία αποδέχτηκε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελλος, εφόσον στις εκτάσεις με φρυγανική βλάστηση δεν υπάρχει δασική βλάστηση ή αυτή δεν ξεπερνά ενδεικτικά το 15% της έκτασης, τότε θα πρέπει να χαρακτηρίζονται μόνο ως χορτολιβαδικές και όχι ως δάση ή δασικές εκτάσεις. 

Πλέον ξεκαθαρίζεται ο χαρακτήρας (και όχι το ιδιοκτησιακό καθεστώς) αυτών των εκτάσεων και αυτό σημαίνει πως αν οι εκτάσεις είναι ιδιωτικές (και όχι δημόσιες) οι ιδιοκτήτες μπορούν να χτίσουν με βάση τα όσα ισχύουν από την πολεοδομική νομοθεσία (δηλαδή για να χτίσει κάποιος σε εκτός σχεδίου περιοχή πρέπει να έχει τέσσερα στρέμματα).

Οπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα με την απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, οι εκτάσεις με φρυγανική βλάστηση στις οποίες δεν υπάρχει δασική βλάστηση θα πρέπει να χαρακτηρίζονται ως χορτολιβαδικές. Με τον τρόπο αυτόν διευκολύνεται και η διαδικασία κατάρτισης των δασικών χαρτών αφού πλέον θα μειωθούν οι εντάσεις.