13.3 C
Amorgós
HomeAmorgos NewsΑπαντητική Επιστολή στο Δελτίο Τύπου της 6ης Απριλίου της Διευθύντριας του Δ.Σ....

Απαντητική Επιστολή στο Δελτίο Τύπου της 6ης Απριλίου της Διευθύντριας του Δ.Σ. Αιγιάλης-Θολαρίων, Αναγνώστου Μαρίας

Σε απάντηση της Επιστολής του Δημάρχου Αμοργού, κ. Νικολάου Φωστιέρη, της 6ης Απριλίου 2015 και καθώς η επίθεση στην κα Μαρία Αναγνώστου υπήρξε προσωπική, παραθέτουμε τα κάτωθι :
Η κα Μαρία Αναγνώστου κατέχει τη διευθυντική θέση του Δημοτικού Σχολείου Αιγιάλης-Θολαρίων, και σύμφωνα με το Νόμο «…βρίσκεται στην κορυφή της σχολικής κοινότητας, είναι διοικητική, επιστημονική και παιδαγωγική υπεύθυνη γι’ αυτή, όπως επίσης για την υλοποίηση των αποφάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων». Σύμφωνα με τα ανωτέρω, όταν η κα Αναγνώστου απευθύνεται στη σχολική κοινότητα έχει επίγνωση της ευθύνης η οποία πηγάζει από την παρούσα θέση της και εκφράζει τις αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου, όπως αυτές έχουν προκύψει μετά από γόνιμο διάλογο και βρίσκονται καταγεγραμμένες στο Βιβλίο Πρακτικών του Συλλόγου Διδασκόντων.
Τούτων δοθέντων, επισημαίνεται ότι στη συνάντηση της 1ης Απριλίου 2015 με τους γονείς και εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής, η Διευθύντρια του Σχολείου δεν κατέθεσε τη προσωπική της θέση, αλλά τη θέση του Συλλόγου Διδασκόντων, όπως αυτή καταγράφηκε στο υπ’ αριθμ. 14/30-3-2015 Πρακτικό. Από την αρχή του διδακτικού έτους, βρίσκονται καταγεγραμμένες οι επαφές, η πληροφόρηση και οι θέσεις/αποφάσεις του συνόλου των εκπαιδευτικών της σχολικής μας μονάδας σχετικά με το θέμα της ανέγερσης του νέου σχολικού συγκροτήματος στο Βιβλίο Πρακτικών του Συλλόγου Διδασκόντων, στο Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής, όπως επίσης και στα Πρακτικά της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
Επισημαίνεται πως, σε ό,τι αφορά στο υλικό που παρουσίασε στη συνάντηση αυτή, δε διαφέρει από αυτό που κατατέθηκε αρχές Φθινοπώρου στο Δήμο και έτυχε απόλυτης αποδοχής.
Οφείλουμε επίσης να κάνουμε γνωστό ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου έχει έννομο ενδιαφέρον για τους όρους ανέγερσης των κτιρίων από άποψη ασφάλειας, λειτουργικότητας και κακοτεχνιών καθώς αυτό θα είναι υπεύθυνο για την καταγραφή προβλημάτων τουλάχιστον για ένα σχολικό έτος μετά την παράδοσή τους, οπότε το έργο εξακολουθεί να βρίσκεται υπό την εποπτεία του Ε.Σ.Π.Α.
Τέλος, επισημαίνουμε ότι, όταν ξεκίνησε η ανέγερση του νέου σχολικού συγκροτήματος, όφειλε –αν όχι με την έγκριση του Έργου- να προβεί ο Δήμος στην υποβολή Μελέτης ενός νέου Υποέργου το οποίο θα περιελάβανε το σχολικό εξοπλισμό. Ένα σύγχρονο σχολικό κτίριο χωρίς τον απαιτούμενο εξοπλισμό, αδυνατεί να φέρει εις πέρας το έργο του. Πρόκειται για μια εργασία ιδιαιτέρως χρονοβόρα, την οποία αναθέτει ο Δήμος στο Διευθυντή του σχολείου, κατόπιν προωθείται στο Δήμο ο οποίος με τη σειρά του υπολογίζει το κόστος του αιτήματος, υποβάλλει Μελέτη Υποέργου Σχολικού Εξοπλισμού στο Ε.Σ.Π.Α. και τέλος προβαίνει σε μειοδοτικό διαγωνισμό. Δεν αποτελεί υπερβολή να επισημάνουμε ότι κατόπιν του προσωπικού ενδιαφέροντος της κας Αναγνώστου και όχι της κινητοποίησης του Δήμου, αρχές Οκτωβρίου, ξεκίνησαν οι ενέργειες για το σχολικό εξοπλισμό και προκειμένου να αποσοβηθεί ο κίνδυνος του αποκλεισμού του σχολείου από την παρούσα χρηματοδότηση, καταβλήθηκε επί ένα μήνα κόπος που αντιστοιχούσε σε εργασία έξι μηνών.
Επειδή «το προλαμβάνειν κάλλιον του θεραπεύειν», κατόπιν προσωπικής παρέμβασης της κας Αναγνώστου, προτάθηκαν τροποποιήσεις, οι οποίες στο σύνολό τους αδυνατούν να εφαρμοστούν, αφού η οποιαδήποτε αλλαγή απαιτεί νέα Μελέτη, δηλαδή χρήματα και χρόνο. Το έργο αυτό βαλτώνει πολλά χρόνια για να μας απασχολεί η τυχόν καθυστέρηση στην παράδοσή του λόγω απαραίτητων τροποποιήσεων, ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές ενός σύγχρονου διδακτηρίου. Το ζήτημα που παρουσιάζεται αφορά κυρίως στην εξεύρεση χρηματικών πόρων για τις οποιεσδήποτε τροποποιήσεις, καθώς η συμβολή των δασκάλων θεωρήθηκε περιττή και δε ζητήθηκε τη στιγμή που υπήρχε η δυνατότητα να εξασφαλιστούν χρόνος και κυρίως χρήματα, αφού το συγκεκριμένο Πρόγραμμα χρηματοδότησης του Ε.Σ.Π.Α. έληξε το Δεκέμβριο του 2014 και δεν υπάρχει περιθώριο για χρηματοδότηση νέας Μελέτης.
Συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά στην ανέγερση του νέου σχολικού συγκροτήματος διαπιστώσαμε και καταθέσαμε στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και στο Δήμαρχο προσωπικά, τα ακόλουθα :
1. Το μέγεθος των αιθουσών διδασκαλίας, περί τα είκοσι πέντε (25) τ.μ. εκάστη, είναι μικρό συγκρινόμενο με την αρκετών εκατοντάδων τετραγωνικών επιφάνεια που καλύπτει το κτίριο του Δημοτικού Σχολείου.
2. Στο χώρο του εσωτερικού αιθρίου, που λειτουργεί ως εσωτερική αυλή, δεν προβλεπόταν η παραμικρή επιφάνεια για να κάθονται τα παιδιά -το ίδιο ισχύει για την αυλή, η οποία επιπροσθέτως δε διαθέτει παγκάκια, στέγαστρα, υπόστεγα ή δέντρα. Κατόπιν της επισήμανσης χτίστηκε ένα πεζούλι περιμετρικά του εσωτερικού κήπου.
3. Σε ολόκληρο το κτίριο του Δημοτικού, δεν προβλέπεται αποθηκευτικός χώρος για την καθαρίστρια, δεδομένης μάλιστα της παραγγελίας ογκώδους μηχανήματος για τον καθαρισμό των μαρμάρινων πατωμάτων.
4. Προβλέπεται Γραφείο Διεύθυνσης, Γραφείο Δασκάλων και Αίθουσα Γραμματείας, χώρος αντικειμενικά άχρηστος, καθώς στην Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευση της δικής μας τουλάχιστον οργανικότητας δεν προβλέπεται γραμματειακή υποστήριξη. Βασιζόμενες στην ανάγκη ύπαρξης μιας μεγάλης αίθουσας, αφού προβάλλει αντικειμενικά η ανάγκη συνδιδασκαλίας τμημάτων, προτείναμε την παραχώρηση της Γραμματείας με σκοπό τη χρήση της ως Αίθουσας Διδασκαλίας, σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη ενοποίηση δύο Αιθουσών (με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζαμε έξι Αίθουσες Διδασκαλίας, μία εκ των οποίων μεγάλη). Το μόνο που καταφέραμε με την επισήμανσή μας ήταν η αποφυγή ύπαρξης καλωδίωσης στον ενδιάμεσο τοίχο, για μελλοντικό γκρέμισμα.
5. Όλες οι Μελέτες προτείνουν την αποφυγή γειτνίασης των Εργαστηρίων (Πληροφορικής και Φυσικοχημείας) για λόγους ασφάλειας. Στο δικό μας κτίριο βρίσκονται δίπλα-δίπλα, με το Εργαστήριο της Πληροφορικής να κατέχει περισπούδαστη γωνιακή θέση. Στο Εργαστήριο Πληροφορικής απαγορεύεται η τοποθέτηση των Η/Υ κάτω από τα παράθυρα, αλλά προτείνεται η τοποθέτησή τους με πλάτη στον τοίχο για λόγους αποφυγής της ακτινοβολίας. Αυτό όμως είναι προβληματικό όταν ο Η/Υ έχει πρόσωπο σε παράθυρα, οπότε δημιουργείται αντανάκλαση. Μόνο σε έναν τοίχο του Εργαστηρίου Πληροφορικής μπορούμε να τοποθετήσουμε Η/Υ, αλλά κι αυτός βρίσκεται απέναντι στα παράθυρα.
6. Η αίθουσα που θα φιλοξενήσει το Ολοήμερο Τμήμα βρίσκεται στο κτίριο των Πολλαπλών χρήσεων και όχι εντός του Δημοτικού. Η δε διαμόρφωσής της δημιουργεί ζητήματα σχετικά με την αξιοποίηση του χώρου και την τοποθέτηση του σχολικού εξοπλισμού.
7. Η ποδιά των παραθύρων βρίσκεται περίπου στα 0,90 εκατοστά, όταν το μικρότερο ασφαλές ύψος παραθύρου από το πάτωμα ανέρχεται στο 1,10 μ. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα τόσο σε ό,τι αφορά στην ασφάλεια των μαθητών όσο και στην αξιοποίηση του χώρου (δεν μπορεί π.χ. να τοποθετηθεί βιβλιοθήκη ή λοιπός σχολικός εξοπλισμός) ιδίως σε περιπτώσεις αιθουσών με δύο τοίχους παραθύρων.
8. Ο τεράστιος αύλειος χώρος βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το σχολικό κτίριο, όταν από τον Οδηγό Μελετών του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων( ΟΣΚ ), συνιστάται «το δάπεδο των κτιρίων να είναι υπερυψωμένο κατά 35-40 εκ. από το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο», προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος νερών στο κτίριο. Επίσης είναι ενιαία καλυμμένος με πλάκες, όταν επισημαίνεται πως η ομοιομορφία του χώρου της αυλής είναι αιτία ατυχημάτων και προτείνεται η ποικιλία υλικών και χρήσεων.
9. Στις Μελέτες σχολικών κτιρίων, δίδεται μεγάλη βαρύτητα στην πρόβλεψη για την εξασφάλιση της μη προσπελασιμότητας του κτιρίου από όλους τους ισόγειους χώρους. Ίσως ένα σιδερόφρακτο κτίριο μας ενοχλεί αισθητικά και λειτουργικά, αλλά τόσο η απομονωμένη τοποθεσία όσο και τα πρόσφατα κρούσματα κλοπής σχολικού εξοπλισμού, εφιστούν την προσοχή στην ανεπαρκή προστασία μόνο από το σύστημα συναγερμού, ιδιαίτερα όταν η σύνδεσή του με το Αστυνομικό Τμήμα Λαγκάδας ή Χώρας, δεν εξασφαλίζει την έγκαιρη αστυνομική παρέμβαση.
10. Τέλος, η παρακολούθηση των εξελίξεων στο θέμα της επιχορήγησης ήταν πλημμελής από πλευράς του Δήμου, με αποτέλεσμα να μεταβληθεί, τέλη Οκτωβρίου, η αρχική παραγγελία του σχολικού εξοπλισμού -ύψους περίπου 200.000,00 € μόνο για το κτίριο του Δημοτικού και τον Πολυχώρο, καθώς αρχικά δεν υπήρχε κανένας περιορισμός στη δαπάνη- και να υποβληθεί νέα κατάσταση η οποία ανέρχετο στο ποσό των 170.000,00 € -δηλαδή στο 10% της συνολικής δαπάνης- και για τα τρία κτίρια, Δημοτικό, Νηπιαγωγείο και Πολυχώρος.
Τα ανωτέρω κοινοποιήθηκαν στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και στον κ. Φωστιέρη προσωπικά από τις αρχές Οκτωβρίου. Μετά το κρούσμα, όμως της κλοπής του εξοπλισμού Γυμνασίου και ΕΠΑΛ της 25ης Μαρτίου 2015, έκριναν απαραίτητο οι δασκάλες του σχολείου να ενημερώσουν τους γονείς για την αγωνία τους σε δύο θέματα υψηλής προτεραιότητας η διαχείριση των οποίων ενείχε κινδύνους : μόνο για το θέμα της ασφάλειας του σχολικού κτιρίου και τις εργασίες στην αυλή.
Εν κατακλείδι, όταν ένας Φορέας και οι Υπηρεσίες του αναλαμβάνουν να φέρουν εις πέρας ένα έργο αυτής της κλίμακας, οφείλουν να έχουν σαφή εικόνα για τις ανάγκες που αυτό καλείται να καλύψει και τις απαιτήσεις στις οποίες θα κληθεί να ανταποκριθεί. Πορίσματα ερευνών κάνουν λόγο για τη διδακτική, την ψυχολογική, την κοινωνική και την παιδαγωγική αξία του χώρου, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως «ο δεύτερος εκπαιδευτικός». Πρέπει, κατά συνέπεια, τα αρχιτεκτονικά κριτήρια να συσχετιστούν με τα σύγχρονα διδακτικά και ψυχο-κοινωνικά κριτήρια.
Υπάρχουν άπειρες Μελέτες, στις οποίες μπορεί να ανατρέξει κανείς προκειμένου να διαμορφώσει άποψη για τη λειτουργία και τις παιδαγωγικές μεθόδους/πρακτικές ενός σύγχρονου εκπαιδευτηρίου, ώστε να είναι σε θέση να ελέγξει τις προτάσεις που καταθέτουν οι ενδιαφερόμενες Τεχνικές και μη Εταιρείες. Το ΕΣΠΑ, το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. κ.ά. έχουν πλέον ένα minimum απαιτήσεων σχετικά με τους όρους ανέγερσης των σχολικών κτιρίων κι αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει άλλοθι στο Φορέα Υλοποίησης του Έργου, δηλαδή στο Δήμο, ο οποίος πρέπει να είναι σε θέση να ορίσει τον πήχη των απαιτήσεών του ψηλά για τη λειτουργικότητα, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια ενός σύγχρονου διδακτηρίου, το οποίο εκ φύσεως δεν προορίζεται να καλύψει τις παρούσες μόνο ανάγκες, αλλά οφείλει να είναι ευέλικτο ώστε να ανταποκριθεί και στις απαιτήσεις του άμεσου και μακρινού μέλλοντος. Εύκολα μπορεί ο οποιοσδήποτε να ανατρέξει στον Οδηγό Μελετών του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, σύμφωνα με τον οποίο -μέχρι πρότινος- ανεγείροντο τα σχολικά κτίρια και ο οποίος προσφέρει σαφείς όρους και λεπτομερείς προδιαγραφές, για να διαπιστώσει ότι το δικό μας σχολικό συγκρότημα εμφανίζει ζητήματα προς διευθέτηση.
Είναι λυπηρό να μην αναζητείται από τους ιθύνοντες πληροφόρηση ώστε να υπάρξει κοινό όραμα και σαφής εικόνα για το ρόλο που καλείται να διαδραματίσει το νέο σχολικό συγκρότημα, αφού επιδιώκεται απλώς «το καλύτερο» και όχι «το άριστο», με μέτρο σύγκρισης μάλιστα δομές, παιδαγωγικές μεθόδους και νοοτροπίες προηγούμενων αιώνων. Σε όσους, λοιπόν, αναζητούν αχάριστους αντιπάλους, οι οποίοι δεν αναγνωρίζουν τη σημασία του νέου σχολικού συγκροτήματος, ας μην τους αναζητούν στις δασκάλες. Αυτές βρίσκονται, και θα εξακολουθούν να βρίσκονται, στη διάθεση όσων επιθυμούν να αξιοποιήσουν την εμπειρία και τη γνώση τους.
Αιγιάλη, 19 Μαΐου 2015
Η Διευθύντρια του Σχολείου
Αναγνώστου Μαρία

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Τα social μας

4,101FansLike
6,990FollowersFollow
119SubscribersSubscribe

Τα Αγαπημένα

Sitemap