Ανακοίνωση για πρόσληψη τριών ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Δήμου Αμοργού

0