Αναβάθμιση εργαστηριακού εξοπλισμού σχολικών μονάδων σε 6 μικρά νησία

0