14.2 C
Amorgós
HomeAmorgos NewsΑιτήσεις Εγγραφών για τον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Αμοργού

Αιτήσεις Εγγραφών για τον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Αμοργού

Οι αιτήσεις εγγραφών για τον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Αμοργού για την περίοδο 2023 – 2024, θα πραγματοποιηθούν:

 1. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αμοργού: amorgos@aigaio.gr ή

 2. Στη Γραμματεία του Δήμου Αμοργού-Τμήμα Πρωτοκόλλου (κα Σοφία Τζαννίνη)

Για την περίοδο 2023-2024 σας γνωρίζουμε ότι γίνονται δεκτά τα παιδιά με ημερομηνία γέννησης από 01/01/2020 έως και 31/08/2021. Για διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στον Παιδικό Σταθμό μπορείτε να καλείτε από τις 10:00 π.μ. έως και τις 14:00 μ.μ. στα τηλέφωνα:

 • 6939412115 κα Καλλιόπη Δεσποτίδη (αρμόδια Αντιδήμαρχος)

 • 2285 360201 κα Σοφία Τζαννίνη (Γραμματεία Δήμου Αμοργού)

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινά την Τετάρτη 21/02/2024 και θα διαρκέσει έως και την Πέμπτη 29/02/2024.

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΚΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ:

 1. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αμοργού: amorgos@aigaio.gr ή

 2. Στη Γραμματεία-Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Αμοργού

ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΑΣ.

ΕΛΛΙΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.

Για την εγγραφή κατά την περίοδο 2023 – 2024 λαμβάνεται υπόψη η ηλικία που θα έχουν τα παιδιά την 29/02/2024.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 63/13-02-2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ο καθορισμός των τροφείων είναι ο κάτωθι:

Για το σχολικό έτος 2023-2024 και για τα παιδιά που δεν είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» προτείνονται τα εξής:

α) Απαλλάσσονται της οικονομικής συμμετοχής εφόσον υπάρχει στην οικογένεια άτομο με ειδικές ανάγκες (γονείς ή παιδιά) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και με την προϋπόθεση προσκόμισης βεβαίωσης Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (Κ.Ε.Π.Α.).

β) Ποσό 30,00€ θα καταβάλλουν οι γονείς ορφανών παιδιών, οι διαζευγμένοι, οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι και εφόσον το εισόδημά τους είναι μέχρι 25.000,00€. Με εισόδημα 25.001,00€ και άνω θα καταβάλλουν το ποσό των 60,00€.

Μονογονεϊκή οικογένεια με 2ο παιδί φιλοξενούμενο στον παιδικό Σταθμό δεν θα καταβάλει τροφεία για το 2ο παιδί.

γ) Ποσό 30,00€ θα καταβάλλουν οι γονείς για το δεύτερο φιλοξενούμενο παιδί τους.

δ) Απαλλάσσεται της καταβολής τροφείων το 3ο παιδί της κάθε οικογένειας, όταν και τα 3 παιδιά φιλοξενούνται στον Παιδικό Σταθμό και εφόσον το εισόδημα τους είναι μέχρι 40.000€.

ε) Ποσό 100,00€ θα καταβάλλουν οι γονείς όλων των άλλων φιλοξενούμενων παιδιών.

ζ) Οι δημόσιοι και δημοτικοί υπάλληλοι που υπηρετούν στην επικράτεια του Δήμου Αμοργού θα έχουν έκπτωση 30%.

Διευκρινίζεται ότι:

• Τα τροφεία καταβάλλονται από το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έως και τον Ιούλιο του επόμενου έτους.

• Είναι μηνιαία και καταβάλλονται ανεξαρτήτως παρουσιών του νηπίου

 • Σε περίπτωση διαγραφής νηπίου, δεν επιστρέφεται το ποσό που τυχόν έχει καταβληθεί

 • Για τον υπολογισμό της κλίμακας βάσει της οποίας θα καταβάλλεται η μηνιαία εισφορά (τροφείο) θα λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα.

 • Η καταβολή των τροφείων ξεκινάει με την εγγραφή του νηπίου.

Τα τροφεία καταβάλλονται το πρώτο 10ήμερο κάθε μήνα με τους εξής τρόπους:

 • Στην υπεύθυνη του Σταθμού και στον γονέα χορηγείται απόδειξη για κάθε νόμιμη χρήση.

 • Με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος Αμοργού με την υποχρέωση προσκόμισης στην αρμόδια υπηρεσία του σχετικού αποδεικτικού κατάθεσης. Στο καταθετήριο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του παιδιού, ο μήνας, το ονοματεπώνυμο του γονέα και προσκομίζεται στον παιδικό σταθμό.

 • Η εξόφληση όλων των τροφείων δεν πρέπει να ξεπερνά τις 10 Ιουλίου. Ο μήνας Ιούλιος θα εξοφληθεί με το μήνα Ιούνιο.

 • Τροφεία καταβάλλονται ανεξαρτήτως αριθμού παρουσιών κάθε μήνα και μέχρι την λήξη της σχολικής χρονιάς.

 • Πέραν των δύο μηνών οφειλές είναι αιτία διαγραφής.

 • Οικογένειες που δεν έχουν εξοφλήσει το προηγούμενο σχολικό έτος δε θα επανέρχονται στο επόμενο.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ)

ΜΟΡΙΑ

Έως 10.000,00 €

40

Από 10.001,00 € έως 20.000,00€

35

Από 20.001,00 € έως 30.000,00€

30

Από 30.001,00 € έως 35.000,00 €

25

Από 35.001,00 € έως 40.000,00 €

20

Από 40.001,00 € έως 45.000,00 €

15

Από 45.001,00 € έως 50.000,00 €

10

Από 50.001,00 € και άνω

0

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Μονογονεϊκή Οικογένεια (γονείς άγαμοι, διαζευγμένοι, σε χηρεία)

30

Αριθμός Ανήλικων Τέκνων στην Οικογένεια, (μόρια ανά παιδί)

5

Αριθμός Ενήλικων Τέκνων στην Οικογένεια που σπουδάζουν (μόρια ανά παιδί)

5

Άτομο με αναπηρία πάνω από 67% στην Οικογένεια

40

Παιδί ΑμΕΑ με αναπηρία άνω του 35%

20

Φιλοξενούμενος/-η αδελφός/-η, ήδη σε Παιδικό Σταθμό

2

Γονέας μαθητής Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

15

Γονέας φοιτητής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, (1ο Πτυχίο : Φοίτηση ν+2 έτη)

15

Πατέρας στρατεύσιμος

20

Γονέας σε Σωφρονιστικό Ίδρυμα

20

Πιστοποιημένη ανεργία γονέα, (ανά γονέα)

10

Πιστοποιημένη εργασία γονέα, (ανά γονέα)

20

Ενοικιαζόμενη Κατοικία

15

Ιδιόκτητη Κατοικία

5

Παιδί που φοιτούσε και την προηγούμενη χρονιά

20

Τέλος, όταν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και κατάταξη των αιτήσεων σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια, θα αναρτηθεί στον Παιδικό Σταθμό Πίνακας Προσωρινών Αποτελεσμάτων, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην ιστοσελίδα του Δήμου, ώστε να είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 1. Οι προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης θα αναρτηθούν έως τη Δευτέρα 04/03/2024.

 1. Ενστάσεις θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αμοργού από την Τρίτη 05/03/2024 έως και την Πέμπτη 07/03/2024.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

 Ευπαθείς ομάδες (πρόσφυγες – φυλακισμένοι κ.α. εξέταση κατά περίπτωση)

 Γονείς που μετατίθενται λόγω επαγγέλματος (π.χ. στρατιωτικοί, ειδικευόμενοι γιατροί, εκπαιδευτικοί κ.λπ. εξέταση κατά περίπτωση)

Προσέλευση – αποχώρηση παιδιών

1. Το ωράριο λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού είναι 08:00 με 14:00. Η προσέλευση γίνεται από 08:00 έως 09:00 π.μ. Μετά την ώρα αυτή δε γίνονται δεκτά νήπια εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, για τις οποίες οι γονείς υποχρεούνται να ενημερώνουν την υπεύθυνη του Σταθμού.

2. Η αποχώρηση των παιδιών γίνεται από τις 13:00 μ.μ. έως τις 14:00 μ.μ.

3. Η παραλαβή των παιδιών γίνεται από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους ή από άλλο ενήλικο άτομο, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί εγγράφως στην Υπεύθυνη Δήλωση που καταθέτουν οι γονείς κατά την εγγραφή.

4. Για την ομαλή προσαρμογή των νηπίων κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς η παραμονή στον Σταθμό την πρώτη εβδομάδα είναι ολιγόωρη. Οι εκπαιδευτικοί υποδέχονται και απασχολούν τα παιδιά της ομάδας τους για λίγες ώρες. Με αυτό τον τρόπο γίνεται αβίαστη η προσαρμογή του παιδιού και η ανεξαρτητοποίησή του σταδιακά, ώστε από την δεύτερη εβδομάδα και εκτιμώντας το μέχρι τότε επίπεδο προσαρμογής του, η υπεύθυνη Παιδαγωγός σε συνεννόηση με τον/τη γονέα/κηδεμόνα να διαμορφώσουν από κοινού ένα λειτουργικό ωράριο παραμονής.

Δικαιολογητικά εγγραφών

α) Αίτηση με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού.

β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης.

γ) Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους, και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού).

δ) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.

ε) Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης, αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης Μantoux, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

στ) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων.

ζ) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

η) Άδεια νόμιμης παραμονής (για αλλοδαπούς), όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 62-2024 Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Παιδικού Σταθμού

Η Αντιδήμαρχος

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Best of Amorgos

Έκτακτα δρομολόγια για Αμοργό από την Blue Star Ferries τις ημέρες...

0
Η Blue Star Ferries ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα του Δήμου Αμοργού για ενίσχυση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης την περίοδο του Πάσχα, ώστε όσο τον δυνατόν περισσότεροι...

«Καλοκαιρινή μέθη»: διαφημιστικό spot  ή ταινία μικρού μήκους;

0
Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η προβολή σε δύο μέρη της ιστορίας με τίτλο «Καλοκαιρινή μέθη» στα σοσιαλ μίντια του ξενώνα «Απέραντο Γαλάζιο» . Επικοινωνήσαμε με...

Η Χριστουγεννιάτικη γιορτή στο Γενικό Νοσοκομείο της Αεροπορίας

0
Το Γενικό Νοσοκομείο της Αεροπορίας (Γ.Ν.Α.) εδώ και 15 έτη, έχει υιοθετήσει το νησί της Αμοργού, ως απομακρυσμένο, και οι μόνιμοι κάτοικοι, έχουν το...

Την Τετάρτη 23 Αυγούστου μονοήμερη κρουαζιέρα σε Κέρο, Δασκαλιό Κέρου, κ.Κουφονήσι,...

0
Ελάτε μαζί μας στην ημερήσια κρουαζιέρα από Αμοργό για Κέρο, Δασκαλιό Κέρου, Κάτω Κουφονήσι και αντικέρι! Ανακαλύψτε τα όμορφα νησιά μας με την πολυτελή...

Το Καμάρι, από το 1976 η σταθερή αγάπη μικρών και μεγάλων

0
Δίνοντας το όνομα του χωριού καταγωγής του στο καφέ - εστιατόριο του ο κυρ ΓιώργηςΝομικός φτιάχνει μικρά χειροποίητα «θαύματα» από το 1976…μετατρέποντας το όνομα...

O γύρος της Αμοργού με το Amorgos Roussetos Daily Cruises

0
Την Πέμπτη 13 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί ο γύρος της Αμοργού με το Amorgos-Roussetos Daily Cruises. Ναυάγιο, Μοναστήρι, Χάλαρα, Μεταλλείο & Σπαρτί! Ανεξερεύνητα τοπία σας...

Καθημερινά δρομολόγια για το νησί της Γραμβούσας

0
Ξεκίνησαν σταθερά τα δρομολόγια για μία από τις πιο μακρινές μα ταυτόχρονα πιο μαγικές παραλίες της Αμοργού, στο νησάκι Γραμβούσα, απέναντι από τον όρμο...

Προβολή επιχειρήσεων από το amorgos news

0
Αγαπητοί μας συμπατριώτες, εάν επιθυμείτε να προβάλλουμε την επιχείρησή σας από το amorgos-news το κόστος είναι μόνο 120€. Στην τιμή περιλαμβάνεται: 1. Διαφημιστικό μπάνερ στην αρχική σελίδα του site που...

Καλοκαιρινό Giveaway από το βιβλιοπωλείο Αμοργός!

0
Ποιος είπε ότι όταν κλείσει το σχολείο ξεχνάμε τα βιβλία? Το βιβλιοπωλείο Αμοργός με το σύνθημα «διαβάζουμε και το καλοκαίρι» ετοίμασε ένα σούπερ “giveaway” για...

Bastet, το νέο hot spot των Καταπόλων

0
                                 Μια  νέα  πρόταση ήρθε  για να ταράξει τα νερά  των Καταπόλων! Με σύμβολο την πασίγνωστη θεά-γάτα Μπαστέτ, μια θεότητα  που σύμφωνα με την αιγυπτιακή παράδοση  συμβολίζει την...

Όταν το μεράκι συναντά την τέχνη! Πόρτες, Παράθυρα, Σίτες Γεώργιος Ν.Θηραίος

0
. Αν  κάποιος γνωρίζει καλά από αλουμίνιο στο χώρο των κατασκευών αυτός είναι ο  αμοργιανός   τεχνίτης  Γιώργος  Θηραίος. Με συνέπεια και επαγγελματισμό αλλά και το...

Μισός αιώνας λειτουργίας της αλυσίδας  φωτογραφείων  Photovekris

0
Η έναρξη λειτουργίας του πρώτου φωτογραφείου στον Άγιο Δημήτριο το 1974 είναι η ζωντανή απόδειξη  ενός ανθρώπου που έκανε το χόμπι του επάγγελμα και...

Το στέκι του Μαχαίρα, ένα κρυμμένο διαμάντι στον οικισμό του Ασφοντιλίτη

0
Είτε  είσαι δεινός περιπατητής και έρχεσαι από το παλιό ορεινό  μονοπάτι της διαδρομής, τη Μεγάλη Στράτα, στο ύψος της Όξω Μεριάς, είτε φτάσεις με...

Μάιος, ο ιδανικότερος μήνας  να δημιουργήσετε τον δικό σας κήπο!

0
                      Ήρθεν ο  Μάης….. με τα λούλουδα και με τις πρασινάδες. ‘Ηρθεν ο Μάης μάτια μου ήρθε  καλέ, ήρθε το καλοκαίρι..ο Μάης με τα λούλουδα...

Το βιβλίοπωλείο Αμοργός συμμετέχει στη Δράση Σαγκουίνι 2023: Αντάλλαξε ένα βιβλίο...

0
Μας ρωτούσατε εάν θα ξαναγίνει η δράση σαγκουινι! Ξεκίνησε και το βιβλιοπωλείο Αμοργος συμμετέχει....Τη Δράση Μανταρίνι, την ξέρετε ήδη και την αγαπάτε! Ήρθε η ώρα...

Erisimo studios: Απόλαυσε τις διακοπές σου σε ένα ονειρεμένο τοπίο!

0
Χτισμένο αμφιθεατρικά, στην πλαγιά του Όρμου Αιγιάλης, με θέα όλο τον γυαλό, βρίσκεται το συγκρότημα των Erisimo studios. Με το άρωμα του βοτάνου από...

Studio84.gr: το νέο «έξυπνο» e-shop για τους λάτρεις της φωτογραφίας!

0
Σας αρέσει να φωτογραφίζετε  τους αγαπημένους σας? Απαθανατίζετε  στιγμές με το κινητό σας? Αφιερώνετε χρόνο για να αποτυπώσετε  σωστά ένα τοπίο? Και όλα αυτά...

Πανσιόν Χώρα: δωμάτια με θέα!

0
Για όσους θέλουν να απολαύσουν γεύση αυθεντικής νησιώτικης φιλοξενίας, η επιλογή είναι αναμφισβήτητα τα ενοικιαζόμενα δωμάτια ''πανσιόν Χώρα'' στην πρωτεύουσα του νησιού. Χτισμένα στη γραφική...

Η σύγχρονη ιστορία του τουρισμού στην Αμοργό μέσα από τη ζωή...

0
Της Ειρήνης Αϊβαλιώτου Αν θελήσουμε να εξετάσουμε την εμφάνιση του τουριστικού φαινομένου στο Αιγαίο και τις Κυκλάδες, αυτόματα η σκέψη μας στρέφεται στη σύγχρονη μεταπολεμική...

Lakki Village: ένα διαχρονικό «κόσμημα» στην φιλοξενία της Αμοργού

0
Oικογενειακό ξενοδοχείο πάνω στη θάλασσα υπό τη διεύθυνση της οικογένειας Γαβαλά στη διάθεση των επισκεπτών και φέτος. Το Πάσχα πλησιάζει, κάντε την κράτηση σας έγκαιρα...

Υakamos amorgos, μια νέα  γαστρονομική πρόταση στο νησί!

0
Διακαμός ή Yakamos, το λαμπύρισμα δηλαδή  των θαλάσσιων πλασμάτων στο νερό, ειδικά όταν τον ουρανό στολίζει ένα γεμάτο φεγγάρι. Η λάμψη αυτή αποτελεί έμπνευση...

Διαμερίσματα Xenisis στον Όρμο  Αιγιάλης, ιδανική επιλογή για τις διακοπές σας!

0
Αν είσαι λάτρης της άνεσης η διαμονή στο «Xenisis apartments»  είναι μονόδρομος αφού ένα συγκρότημα  έξι νέων  διαμερισμάτων δυναμικότητας  2-4 ατόμων χτισμένα στην είσοδο...

ΗERMES-RENT A CAR-γνωρίστε το νησί με τα ‘’φτερά’’ του αγγελιαφόρου Ερμή

0
Το νησί της Αμοργού, με το ιδιαίτερο σχήμα και τα χιλιόμετρα ακτογραμμής του, σου  επιβάλλει τη χρήση μεταφορικού μέσου για την  ολοκληρωμένη εξερεύνηση του....

Politimi’s Studios: Διαμονή στην Χώρα της Αμοργού με θέα τους γραφικούς...

0
Στα Politimi’s Studios απολαμβάνεις τη νησιώτικη ομορφιά ενώ βρίσκεσαι μία ανάσα από την Χώρα της Αμοργού. Η θέση των Politimis Studiοs είναι ιδανική καθώς...
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Sitemap